I Norge er det lov at alle elektroniske produkter, må energien være merket for forbrukerne å bli utdannet på hva hver enhet har faktisk innvirkning på energiforbruket i husholdningen. Dette krever derfor at produktene får et energimerke som kan gjennomgås før kjøpet. Hensikten med dette hele regelverket er at det på lengre sikt få forbrukerne mer oppmerksomme på betydningen av handel som lavenergi vil ha en positiv innvirkning på samfunnet. Konsumentverket har utviklet merking retningslinjer for ulike produktgrupper er presentert i det svenske forbrukerrådet egne vedtekter.
strom-markering
I dag er staten, som håndterer tilsyn av ovennevnte resonnement følges. Det var tidligere forbrukerrådet som håndteres forglemmelse, men har deretter gått til stammen. Oppgaven er å sikre at regelverket er på stedet følges. For butikkene som ikke følger de lover som er etablert risikere å få en bot på opp til 500 000.

Merkingen av produktene vil se annerledes ut, avhengig av hvilket produkt artikkelen tilhører. Normalt kan et produkt plasseres på en skala fra A – G med grønne og røde piler avhengig av energikrevende det er. Kjøleskap, frysere og vaskemaskiner også har en skala kalt A, A + og A ++. Vaskemaskiner bruke samme skala, men på eget initiativ, fordi det er ikke regulert i loven at denne merkingen er påkrevd. Etiketten brukes i alle EU-land, og det er butikksjefen som er ansvarlig for merkingen blir fulgt.

Etiketten for energimerking
For å klargjøre etiketten og hvordan det ser ut, har vi valgt å presentere etiketten Energy Agency har utviklet for merking av elektroniske enheter. Det kan sies at det består av to deler hvor den ene del er et fargerikt grunn etikett og den andre er en informasjon stripe.
Den fargerike etiketten er laget for å grafisk vise hva som er i informasjonsfeltet. Du bør som forbruker kunne se hvordan maskinen klassifiserer seg selv i forhold til skalaen der.